Om Klimatentreprenad

Klimatentreprenad är ett företag med ambitionen att bli den
ledande ventilatationsentreprenören i Värmland.

Vilka är vi?

Vi är ett företag som drivs av att uppnå resultat och framgång tillsammans med våra kunder.

Med medarbetare som har lång erfarenhet inom branschen och hög teknisk kompetens, tillsammans med ett öppet och ärligt arbetssätt, med kundens och projektets bästa i fokus så blir Klimatentreprenad ett företag att räkna med. 

Vår affärsidé

Klimatentreprenads affärsidé är att vara en pålitlig samarbetspartner och underlätta våra kunders arbete.

Utifrån kundens ekonomiska ramar ska vi leverera en produkt som motsvarar, och helst överträffar, kundens förväntningar.

Vision

Vår vision är att skapa ett företag som förknippas med Kvalitét, Ärlighet och Kostnadseffektivitet.

Målsättning

Klimatentreprenads målsättning är att vi ska vara kundernas och medarbetarnas förstaval.

 • Kostnadseffektivt

  Med nytänkande och effektiva arbetsmetoder levererar vi kostnadseffektiva projekt utifrån kundens behov och ekonomiska ramar.

 • Ärlighet

  Vi agerar öppet och ärligt i alla våra affärsrelationer. Med transparens och öppenhet i våra metoder och arbetssätt levererar vi alltid enligt avtalad omfattning.

 • Hållbart

  Genom att alltid ha hållbarhet som ledstjärna i våra projekt ska vi främja miljö och det samhälle vi verkar i. Det gynnar både oss som företag och vårt samhälle.

 • Kvalitét

  Med högsta kompetens inom både utförande och tekniska lösningar ska vi leverera den bästa produkten till våra kunder.

"När vi bidrar till god stämning och att underlätta övriga parters arbete anser vi att vi har lyckats!"

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss om du vill veta mer om oss eller är intresserad av att veta mer om vår verksamhet. Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.

Du kan också kontakta oss direkt via vår kontaktsida.